Офіційні Правила Акції «Відновлююча маска у подарунок»

 

 1. Організатор: ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» 
 2. Термінологія Акції:
 • Акція «Відновлююча маска у подарунок» (в подальшому - Акція) – спеціальний маркетинговий захід, який розроблений з метою просування передплати на журнал «VOGUE UA»
 • «Учасник Акції» (в подальшому - Учасник) - фізична особа, якій виповнилося 18 років на момент проведення Акції що постійно проживає на території України та виконує умови, необхідні для прийняття участі в Акції.
 •  «Заохочення Акції» (в подальшому – Заохочення) - засіб, який застосовується для підтримки лояльності споживачів до Продукції Замовника, а також задля стимуляції та залучення Учасників до участі в Акції.
 • «Переможець» (в подальшому Переможець/Переможець Акції) – учасник, який отримав право на отримання Заохочення.
 • «Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіціальні Правила Акції, порядок отримання Заохочень, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції.

 

 1.  Участь

А. Прийняти участь у Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент початку періоду проведення Акції виповнилося 18 років та що постійно проживають на території України.

Б. В випадку, якщо в момент отримання Заохочення Організатором буде остаточно встановлено, що особа, яка прийняла участь у Акції, не відповідає вимогам до Учасників Акції, визначеними цими правилами будь-яке Заохочення, що ця особа може отримати, їй не надається.

 

 

 1. Механіка проведення

А. В 6 номері (за березень 2016 року) журналу «VOGUE UA» розміщується анонс Акції «
Відновлююча маска у подарунок». В анонсі вказується строк дії Акції та пропозиція до читачів прийняти в ньому участь.

Б. За умовами Акції перші тридцять передплатників на журнал «VOGUE UA» на термін не менш ніж 6 місяців, гарантовано отримують Заохочення – відновлюючу маску COLLISTAR «SUBLIME BLACK PRECIOUS MASK» у подарунок.

 

 1.  Тривалість Акції:

А. Загальний період проведення Акції складає з 17.02.2016 р. по 16.03.2016 р. включно.

Б. Замовник має право на зміну терміну проведення Акції.

 

 1. Заохочувальний фонд:

А. Заохочувальний фонд створюється за рахунок коштів Організатора і використовується на надання Заохочень Учасникам, яких визначено власниками Заохочень.

Б. Заохочувальний фонд Акції:

Відновлююча маска COLLISTAR «SUBLIME BLACK PRECIOUS MASK».

В. За період проведення Акції Організатор гарантує наступну кількість Заохочень:

30 (тридцять) вищезазначених комплектів.

Г. Організатор залишає за собою право на рівноцінну заміну Заохочення місяця, в разі виникнення непередбачених випадків зі сторони постачальників.

Ґ. Заміна Заохочень, вказаних в п.9.Б. цих Правил, грошовим еквівалентам або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, встановлених чинним законодавством України на момент отримання Заохочення.

 

 1. Порядок та умови отримання Заохочень

А. Для отримання Заохочення всі Учасники, які отримали на це право, зобов’язані надати Організатору:

- свої ПІБ:

- повну поштову адресу (індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири, домашній та мобільний телефон);

- копії власних паспорту та індетифікаційного коду;

- уразі необхідності, відповісти на уточнюючі питання Організатора.

Заохочення отримають ті Учасники, які отримали на це право та надали всю персональну інформацію передбачену даними офіційними правилами.

Б. Учасники, що отримали право на отримання Заохочення, зобов’язуються реалізувати це право напротязі 1 (одного) місяця з моменту отримання телефонного повідомлення щодо виграшу;

В. В разі виникнення непередбачених обставин, що завадили Учаснику виконати умову щодо терміну отримання Заохочення, термін отримання Учасником Заохочення може бути продовжено по рішенню Організатора.

Г. Учасник, що отримав право на отримання Заохочення, може поступитися цим правом будь-якій третій особі, що повинно бути оформлено документально.

Ґ. Учасники не мають права вимагати заміни одного Заохочення на інше або отримання вартості Заохочення в грошовому еквіваленті.

Д. Учасники мають право відмовитися від Заохочення. В разі відмови Учасника від Заохочення, Організатор має право використати таке Заохочення на свій розсуд.

Е. Заохочення можуть відрізнятися від зображених на рекламних та інформаційних матеріалах, що анонсують Акцію.

Є. Після вручення всієї кількості Заохочень (див п.9.В.) Учасникам, зобов’язання Організатора вважаються виконаними.

Ж. Під врученням Заохочення мається на увазі особисте вручення Заохочення представниками Організатора Учаснику, що отримав на це право. Представник Організатора в місті, де проживає вищезазначений Учасник, зв’язується з ним по телефону та домовляється про зустріч. Зустріч проводиться в зручний час та в зручному місці, як для Учасника, так і для представника Організатора.

З. Організатор гарантує Учаснику вручення Заохочення на протязі 20 (двадцяти) робочих днів з моменту визначення Переможця, і так на протязі всього періоду Акції.

И. Усі Учасники автоматично погоджуються з вище означеними умовами Акції, а також погоджуються їх дотримуватися.

І. Після передання Організатором Переможцю Заохочення згідно умов Акції, відповідальність про подальше використання Заохочення лягає на Переможця.

 

 1. Відповідальність Сторін, що приймають участь в Акції:

А. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Б. Організатор гарантує виплату всіх податків та обов’язкових платежів, згідно діючому законодавству України, в разі їх виникнення.

В. Організатор не приймає до розгляду та/або не несє відповідальності за пред’явлені претензії з приводу втрати, псування Заохочень таке ін. після отримання їх Учасником в порядку, встановленому даними Правилами.

Г. Організатор не несе відповідальність за виконання гарантійних зобов'язань по Заохоченню.

Ґ. Організатор оперує даними, наданими Учасниками. В разі надання Учасником невірних даних, Учасник втрачає право на отримання Заохочення. Рішення Організатора в цьому випадку буде остаточним та оскарженню не підлягає.

Д. Організатор не берє на себе відповідальності з приводу рішення суперечок про право власності на Заохочення з боку Учасника та його родичів або знайомих.

Е. Організатор не несе відповідальності за якість Заохочень, які входять в Заохочувальний фонд, а також за будь-які наслідки їх використання.

Є. Організатор має право на зміну терміну проведення Акції.

Ж. Організатор залишає за собою право на зміну даних Правил по узгодженню сторін.

 

 1. Рекламні зобов’язання

А. Усі Учасники погоджуються з тим, що їх персональні данні, що будуть отримані в період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором без будь-яких часових обмежень в тому числі в рекламних цілях - для відправлення інформації, повідомлень таке ін.

Б. Своєю участю в Акції Учасники дають згоду на отримання безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію Організатора, інформації про проведення заходів, пов’язаних з діяльністю Організатора. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

В. Усі Учасники погоджуються з тим, що Організатор має право сфотографувати Переможця з отриманим Заохоченням та використовувати такі фотографії тільки в рекламних цілях.

Г. Усі Учасники погоджуються додержуватися даних Правил.

Ґ. Згідно вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме, змоги укладання такого Договору шляхом приєднання однієї сторони до наданого Договору, своєю участю в Акції усі Учасники погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються виконувати їх.

Д. Дані Правила розміщені на сайті www.segodnya-multimedia.com в розділі «Новини».