Официальные правила акции "Национальная акция от газеты "Сегодня"

                                             Офіційні Правила

Акції «Национальная акция от газеты Сегодня»:

1.      Організатор Акції, територія і строк проведення (термін) Акції, термінологія Акції


1.1.  Замовник Акції: ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» (створення  Заохочувального фонду, вручення щотижневих грошових  та головних грошових Заохочень).                     Поштова адреса: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б тел. (044)457-24-00.

Організатор Акції: ТОВ «Золотий Грааль» (створення бази Учасників, організація колл-центру, проведення визначення власників Заохочень та вручення простих Заохочень Учасникам). Місцезнаходження  Організатора: 04080 м. Київ, вул. Костянтинівська, 64, оф.315 тел. (044)451-40-23.

1.2. Період безпосереднього проведення Акції – з 15 вересня 2014 року по 31 жовтня 2014 року включно (надалі – Період проведення Акції).

1.2.1. Термін (дата) визначення  власників Заохочень Акції – 3 жовтня 2014 року, 10 жовтня 2014 року, 17 жовтня 2014 року, 24 жовтня 2014 року, 31 жовтня 2014 року.

1.2.2. Строк вручення Заохочень Акції – до 30 листопада 2014 року за умови вчасного виконання  власниками Заохочень умов цих Правил.

1.3. Територія проведення Акції – вся територія України.

1.4. Термінологія Акції:

  •  Акція  «Национальная акция от газеты Сегодня» (в подальшому - Акція) – спеціальний маркетинговий захід, який розроблений з метою підвищення попиту споживачів до газети під ТМ «Сегодня» та підвищення продажу газети.
  • «Учасник Акції» (в подальшому  - Учасник) - фізична особа, якій виповнилося 18 років на момент проведення Акції, є громадянином України та виконує умови, необхідні для прийняття участі в Акції.
  • «Комплект відрізних купонів Акції» (в подальшому - Комплект Купонів) - набір з 5 (п'яти) відрізних купонів Акції, що друкуються в газеті «Сегодня» щодня  в період Акції. Купони в наборі повинні мати різні дати, без повторів.
  •  «Заохочення Акції» (в подальшому – Заохочення) - засіб, який застосовується для підтримки лояльності споживачів до Продукції Замовника, а також задля стимуляції та залучення Учасників до участі в Акції.
  • «Колл-центр» - спеціально створений Організатором для підтримки Акції телефонний центр, в якому працюють оператори, що спілкуються з учасниками Програми в рамках механіки Акції (період проведення, географія проведення, отримання Заохочень тощо). Оператори працюють по узгодженому Замовником та Організатором офіційному сценарію питань та відповідей.
  • «База даних» - список Учасників Акції з їх власними даними (ПІБ,адреса, номера телефонів), що створюється під час проведення Акції, спираючись на інформацію з анкет Учасників.
  •  «Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні Правила Акції, порядок отримання Заохочень, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції.

 2.      Інформаційна підтримка Акції

2.1.Учасники інформуються про умови Акції через такі джерела:

2.1.1. Розміщення Офіційних правил участі в Акції (надалі - Правила) в газеті «Сегодня» від 15 вересня 2014 року та на корпоративному сайті segodnya-multimedia.com в розділі Новини.

2.1.2. Технічна підтримка за наступним номером телефону: (044) 500-23-43 у будні з 10:00 до 22:00 в строк з 15.09.2014 року по 31.10.2014 року включно (вартість дзвінків згідно з тарифами операторів).

3.       Участь

а         Прийняти участь у Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент початку періоду проведення Акції  виповнилося 18 років та що є громадянами України.

б        У випадку, якщо в момент отримання Заохочення Організатором буде остаточно встановлено, що особа, яка прийняла участь у Акції, не відповідає вимогам до Учасників Акції, визначеними цими правилами, будь-яке Заохочення, що ця особа може отримати, їй не надається.

в        Співробітники, представники Замовника, їх близькі родичі, а також співробітники Організатора, не мають права брати участь в Акції.

4.      Механіка проведення  Акції

а         З 08.09.2014 р. по 12.09.2014 р. включно, на сторінках газети «Сегодня» розміщується анонс Акції. В анонсі вказується дата початку Акції та пропозиція до  читачів прийняти в ній участь.

б        Щодня, починаючи з 15.09.2014р. по 27.10.2014р. включно, на обкладинці газети «Сегодня», друкується Купон Акції з датою випуску газети.

в        Учасники мають змогу вирізати з газети та збирати Купони з метою прийняти участь у визначенні власників Заохочень Акції.

г         Стати Учасником Акції можна в будь-який день проведення Акції.

д        Учасники  збирають Комплект з 5 (п'яти) Купонів з різними датами випуску газети,  заповнюють анкету Учасника та відправляють все разом за адресою: 03150, Київ, а/с 458, «Национальная акция от газети Сегодня».

е         Учасники  мають змогу відправляти свої Комплекти купонів з 19.09.2014 по 27.10.2014 включно.

є  Кожен Учасник стільки разів заноситься в Базу даних, скільки Комплектів Купонів  він надішле на адресу, що вказана  в п.4 д.

ж       Анкета Учасника розміщується в газеті «Сегодня» разом з інформацією про Акцію (покроковий алгоритм участі, визначення власників заохочень Акції тощо) та вміщує поля для обов’язкового заповнення.

з         Анкети Учасників, що мають неповну персональну інформацію та/або заповнені так, що не можна розібрати текст, до Бази даних не заносяться.

и        Впродовж всього періоду Акції працює контактний телефон Колл-центру (044)500-23-43. Учасники мають змогу телефонувати з понеділка по п’ятницю, з 10-00 до 22-00 та отримувати необхідну їм інформацію стосовно умов та механіки  проведення Акції. За умовами Акції, розмови Учасників з операторами колл-центру записуються.

і Послідовність дат на Купонах, що збирає Учасник в Комплект, не впливає на внесення його персональних даних в Базу даних. Єдина умова – дати на Купонах повинні бути різні, без повторів.

ї Учасники, що надіслали правильно заповнену Анкету та Комплект або декілька Комплектів із 5 (п'яти) Купонів, отримують право прийняти участь  в визначенні власників Заохочень.

й Організатор внутрішнім приказом від 15.09.2014 року створює Спеціальну комісію, яка складається із 5 осіб. Дана Комісія визначає Учасників, що стануть власниками Заохочень. Для визначення використовується лототрон з анкетами та прикріпленими до них Комплектами Купонів Учасників, що виконали усі умови Акції. Базу даних  для проведення визначення власників Заохочень створює Організатор. В визначенні власників Заохочень приймають участь всі Комплекти купонів, що надійшли на адресу, вказану в п. 4 д до 10-00 години дня, що є датою проведення визначення власників Заохочень.

4.1. Дати проведення визначення власників Заохочень:

·         03.10 2014 року (100 простих та 10 щотижневих грошових Заохочень)

·         10.10.2014 року  (100 простих та 10 щотижневих грошових Заохочень)

·         17.10.2014 року (100 простих та 10 щотижневих грошових Заохочень)

·         24.10.2014 року (100 простих та 10 щотижневих грошових Заохочень)

·         31.10.2014 року (100 простих та Головне грошове Заохочення №1, Головне грошове Заохочення №2, Головне грошове заохочення №3)


4.2. Результати визначення власників Заохочень будуть надруковані в газеті «Сегодня» відповідно: 07.10.2014р., 14.10.2014р., 21.10.2014р., 28.10.2014р., 04.11.2014р.

4.3. Визначення власників Заохочень, що проводитиметься 31.10.2014 року, буде записано та розміщено для перегляду на http://www.segodnya.ua/press_studio.html

Рішення комісії по визначенню власників Заохочень є остаточним та оскарженню не підлягає.

Комплект купонів, що визначений як переможний, вилучається та в подальших визначеннях власників Заохочень участі не приймає.

5.      Тривалість

а           Загальний період проведення Акції складає 7 тижнів (47 днів), з 15 вересня 2014 року по 31 жовтня 2014 року включно.

б          Замовник має право на зміну терміну проведення  Акції, умов отримання Заохочень з наступним розміщенням цих змін на сайті segodnya-multimedia.com в розділі Новини.

6.      Заохочувальний фонд

а           Просте Заохочення Акції – мультиварка. Замовник гарантує виплату всіх податків та обов’язкових платежів згідно діючому Законодавству України в разі їх виникнення.

б          Щотижневе грошове Заохочення - 10 000,00 (десять тисяч) гривень. Із суми грошового Заохочення утримуються всі податки, передбачені чинним Законодавством України (стаття 167.3 Податкового кодексу України).

в         Головне грошове Заохочення №1 – 100 000,00 (сто тисяч) гривень. Із суми грошового Заохочення утримуються всі податки, передбачені чинним Законодавством України (стаття 167.3 Податкового кодексу України).

г          Головне грошове Заохочення №2 – 200 000,00 (двісті тисяч) гривень. Із суми грошового Заохочення утримуються всі податки, передбачені чинним Законодавством України (стаття 167.3 Податкового кодексу України).

д         Головне грошове Заохочення №3 - 300 000,00 (триста тисяч) гривень. Із суми грошового Заохочення утримуються всі податки, передбачені чинним Законодавством України (стаття 167.3 Податкового кодексу України).

е           За період проведення Акції Замовник гарантує наступну кількість Заохочень: 500 (п’ятсот) простих, 40 (сорок) щотижневих грошових, 1 (одне) Головне грошове №1, 1 (одне) Головне грошове №2, 1 (одне) Головне грошове №3. Загальна кількість Заохочень – 543 (п’ятсот сорок три).

7.      Порядок та умови отримання Заохочень

а         Для отримання будь-якого Заохочення Акції всі Учасники, які отримали на це право, зобов’язані надати Організатору власні ПІБ, власну повну поштову адресу (індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири, домашній та мобільний телефон), та надати при особистому врученні копії власних паспорту (першої сторінки) та власного ідентифікаційного коду та, у разі необхідності, відповісти на уточнюючі питання Організатора. Заохочення отримають ті Учасники, які отримали на це право та надали всю персональну інформацію, передбачену даними Офіційними правилами.

б        Під врученням простого Заохочення мається на увазі особисте вручення Заохочення Учаснику, що отримав на це право, представником Організатора Після визначення власників Заохочень Організатор відправляє Заохочення за наданими Учасниками адресами. Представник Організатора в місті, де проживає Учасник, зв’язується з ним, та зустрічається для особистого вручення Заохочення в зручний обом сторонам час та місці.

в        Для отримання щотижневих грошових Заохочень та Головних грошових Заохочень (Головного грошового №1, Головного грошового №2, Головного грошового №3) всі Учасники, що отримали на це право, повинні надати Замовникові реквізити іменного особистого рахунку для перерахування відповідних коштів. Якщо вищезазначені Учасники не мають такого рахунку, їм належить відкрити в будь-якому банку на території України іменний особистий рахунок та надати необхідні реквізити Замовнику.

г         Під врученням щотижневих грошових Заохочень та Головних грошових Заохочень (Головного грошового №1, Головного грошового №2, Головного грошового №3) мається на увазі перерахування відповідної суми на іменний особистий рахунок власника Заохочення. Із суми грошового Заохочення утримуються всі податки, передбачені чинним Законодавством України (стаття 167.3 Податкового кодексу України). При знятті з іменного особистого рахунку перерахованих коштів комісія банку знімається за рахунок Учасника.

д        Учасники, що отримали право на отримання будь-якого Заохочення Акції, зобов’язуються реалізувати це право до 30.11.2014 р. включно. Після вищезазначеного строку Організатор та Замовник вважають свої зобов’язання виконаними та офіційно оголошують про закінчення своїх повноважень.

е         В разі виникнення непередбачених обставин, що завадили Учаснику виконати  умову щодо терміну отримання Заохочення (див п.7 д), термін отримання Учасником Заохочення може бути продовжено по рішенню Замовника.

є  Учасник, що став власником щотижневого грошового Заохочення та/або Головного грошового Заохочення (Головного грошового №1, Головного грошового №2, Головного грошового №3), не може поступитися цим Заохоченням будь-якій третій особі, вручення грошового Заохочення проводиться тільки на розрахунковий рахунок Власника Заохочення .

ж       Власники Заохочень мають право відмовитися від будь-якого Заохочення Акції. В разі відмови власника Заохочення від Заохочення, Замовник має право використати таке Заохочення на свій розсуд.

з         Заміна Заохочень Акції, вказаних в п.6. цих Правил, грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, встановлених чинним Законодавством України на момент отримання Заохочення.

и        Прості Заохочення можуть відрізнятися від зображених на рекламних та інформаційних матеріалах, що анонсують Акцію.

 і  Після вручення всієї кількості Заохочень (див п.6 е) Учасникам та після закінчення терміну, наданому для реалізації права на власність щодо Заохочень (див. п. 7 д), зобов’язання Організатора та Замовника вважаються виконаними.

ї   Організатор гарантує  відправку Простих Заохочень в 2-тижневий термін з моменту визначення власників Заохочень.

й  Усі Учасники автоматично погоджуються з вище зазначеними умовами Акції, а також погоджуються їх дотримуватися.

8.      Відповідальність сторін, що приймають участь в Акції

а         Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

б        Замовник не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо Простих Заохочень (мультиварок). З усіх питань, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань, звертатися в сервісний центр компанії-виробника Простих Заохочень (мультиварок).

в        Мокра печатка Організатора на гарантійному талоні підтверджує виключно дату передачі Простого Заохочення (мультиварки) власнику Заохочення і початок відрахунку гарантійного строку.

г         Організатор та Замовник не приймають до розгляду та/або не несуть відповідальності за пред’явлені претензії з приводу втрати, псування  простих Заохочень та таке ін. після отримання їх Учасником в порядку, встановленому даними Правилами .

д        Організатор та Замовник оперують даними, наданими Учасниками. В разі надання Учасником невірних даних Учасник втрачає право на отримання Заохочення. Рішення Організатора та Замовника в цьому випадку буде остаточним та оскарженню не підлягає.

е         Організатор та Замовник не беруть на себе відповідальності з приводу рішення  суперечок про право власності на Заохочення з боку Учасника та його родичів.

є    Організатор не несе відповідальності за якість простих Заохочень, які входять в Заохочувальний фонд Акції, а також за будь-які наслідки їх використання.

ж       Організатор та Замовник залишають за собою право на зміну даних Правил по узгодженню сторін.

з    Організатор/Замовник не несуть відповідальність за роботу і будь-які помилки операторів телефонного, поштового, інтернет-зв'язку та кур'єрських служб, пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли з запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

к   Організатор/Замовник і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальність за неможливість надання Заохочення Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Замовника, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані невірно та/або нерозбірливо, замінено тощо. При цьому такий Учасник втрачає право на одержання Заохочення.

9.      Адміністративна відповідальність

а Оператори колл-центру працюють, оперуючи тільки наданим їм для роботи, узгодженим Замовником та Організатором офіційним сценарієм запитань та відповідей. В разі виникнення в Учасника питання, яке не було передбачене офіційним сценарієм, таке питання та контактний телефон Учасника фіксується та передається Організатору для доопрацювання відповіді.

б Всі Купони Акції, що надійшли від Учасників як підтвердження їх участі в Акції, що мають ознаки будь–яких виправлень, ушкоджень, або мають невизначене походження, вважаються недійсними. Замовник та Організатор залишають за собою право провести експертизу таких Купонів на підтвердження їх дійсності. Замовник та Організатор мають право долучати для проведення такої процедури експертизи третіх осіб. Рішення  Замовника або уповноваженої особи щодо дійсності вищезазначених Купонів вважаються остаточними.

в Особиста інформація, отримана Організатором та Замовником від Учасників Акції та/або від власників Заохочень, є конфіденційною. Замовник та Організатор гарантують конфіденційність особистої інформації Учасників та/або власників Заохочень, та  несуть відповідальність в разі ії розголошення.   

10.        Рекламні зобов’язання

а  Усі Учасники погоджуються з тим, що їх персональні дані, що будуть отримані в період проведення Акції та занесені в Базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором, Замовником, без будь-яких часових обмежень, в тому числі в рекламних цілях Замовника - для відправлення інформації, повідомлень та таке ін.

б  Своєю участю в Акції Учасники дають згоду на отримання безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію Організатора та Замовника, інформації про проведення заходів, пов’язаних з діяльністю Організатора та Замовника.

в Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються, що в разі, якщо вони стали власниками будь-якого Заохочення Акції, при особистому врученні такого Заохочення представник Організатора сфотографує їх разом з Заохоченням. А також Учасники погоджуються з тим, що вищезазначені фотографії будуть розміщені на сторінках газети «Сегодня» для просування та анонсування даної Акції.

г    Згідно вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме змоги укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до наданого договору, своєю участю в Акції усі Учасники погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються виконувати їх.

11. Додаткова інформація.

а  Дані правила розміщені в гезеті "Сегодня" від 15.09.2014 року та на сайті segodnya-multimedia.com в розділі Новини.

Всі правила Національної Акції - читати повністю.